Articles

A license to leave South Africa [Social Work / Maatskaplike Werk Vol. 56]

In today’s progressively interconnected world, international relocation or emigration, whether forced or by choice, has become a reality that touches nearly all corners of the globe. South Africa is no exception and has lost many former citizens to emigration,especially over the last two decades. This phenomenon has led to many parents being left behind in South Africa after the emigration of their child(ren).

My kind is vir altyd in Anderland [LiG]

Hierna is bogenoemde pleidooi op Facebook geplaas. Dit het die sosiale media laat gons, en tot op hede was daar reeds 934 kommentare hierop. Waarom dié reaksie? Om watter rede het dié briefie, met sy eenvoudige maar desperate versoek, sulke opslae gemaak? Waarskynlik omdat ons almal reeds op die een of ander manier deur die aktualiteit – en trauma – van emigrasie geraak is. Juis ook dié wat (moes) agterbly.