Articles

Navigeer só ouerskap oor ’n afstand

Navigeer só ouerskap oor ’n afstand

Die Zoeloe-groetwoord ‘sawubona’, wat beteken “ek sien jou”, openbaar sy ware krag in die bou van diep, liefdevolle verhoudings met volwasse kinders wat geëmigreer het. Dit dien as ‘n baken van verbondenheid, waar die fisiese afstand oorskry word deur ‘n geestelike en emosionele band. In hierdie nuwe fase van ouerskap, word die rol van ‘n gids eerder as ‘n gesagsfiguur beklemtoon, waar respek, vertroue, en open gesprekke floreer.

Sibling emigration

Emotional impact of sibling separation is complex and should be prepared for

Navigating the uncharted waters of sibling emigration can lead to a maelstrom of emotions. From a heightened sense of responsibility to unforeseen bonds, this article sheds light on the intricacies of maintaining familial connections amidst geographical separations. Find out how families are reinventing relationships and fostering new connections in the digital age, turning the potential estrangement into an opportunity for closer bonds and enriched interaction.

Die relatiwiteit van emigrasie

Die relatiwiteit van emigrasie

In hierdie diepduik artikel, word die veelvlakkige emosionele uitdagings van emigrasie ondersoek, gereflekteer deur die lens van MC Escher se “Relativity”. Hierdie ontleding openbaarmaak die gelaagde werklikhede wat transnasionale gesinne ervaar, terwyl dit die onverwagte rol van kuns as ‘n medium om hierdie komplekse ervarings te ontsluit, belig.

Hoe gemaak as al jou sibbe oorsee gaan bly?

In ‘n wêreld waar emigrasie algemeen is, word gesinsdinamika en sibbeverhoudinge uitgedaag. Hierdie artikel belig hoe sibbes wat ver skei is deur geografiese afstande, nogtans innige bande kan behou deur konsekwente kommunikasie en onderlinge ondersteuning, ten spyte van die unieke uitdagings wat emigrasie meebring.

The impact of personality traits on the emigration journey

The impact of personality traits on the emigration journey

Exploring the motivations and emotional complexities behind South African emigration, this comprehensive guide puts a unique emphasis on the role of individual personality traits. Delving into socio-economic drivers and the concept of ‘migrant personality,’ it provides valuable insights and advice for those considering such a life-altering decision.

Tee in Kanada

Verander emigrasie vriendskappe? Emigrasie is ‘n ingrypende verandering nie net vir die emigrant nie maar vir almal betrokke. Dit verander die dinamika van vriendskapsverhoudings. Een van die grootste uitdagings is die afstand wat tussen jou en jou vriende ontstaan soos wat die in-persoon gesprekke verdwyn. Koester hierdie vriendskap deur in kontak te bly om sodoende te verseker dat die verhouding oor afstand… Read More »Tee in Kanada

Sculpture of man with missing body parts, appears to be fading

The emotional impact of emigration, through the eyes of an artist

Emigration outcomes are often depicted as fairy-tale endings, with successful emigrants thriving in their new country, rarely looking back with regret. Yet in the work of migrant French sculptor Bruno Catalano it is depicted as an intimate and much fuller journey, encapsulating the highs and lows that come with it. As an emigration therapist, I have the privilege to explore… Read More »The emotional impact of emigration, through the eyes of an artist

Why We Leave : How Personality Traits Influence the Emigration Journey

Now that you have done the cost analysis, let us look at the emotional cost of emigration Many South Africans are considering leaving the country. However, of the few who actively start the process, even fewer see it through. The decision to emigrate is often made at important crossroads in people’s lives, with lasting consequences for the decision-maker and people affected… Read More »Why We Leave : How Personality Traits Influence the Emigration Journey